Nhạc nước Global City TP HCM

Phối cảnh một phần khu kênh đào bên trong đại đô thị The Global City. (Ảnh phối cảnh dự án: Masterise Homes).

Phối cảnh một phần khu kênh đào bên trong đại đô thị The Global City. (Ảnh phối cảnh dự án: Masterise Homes).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.