Shophouse

Shophouse Soho là nhà phố thương mại The Global City. Hiện tại chủ đầu tư Masterise Homes đang mở bán giai đoạn đầu tiên các sản phẩm nhà phố, Shophouse phân khu SOHO.