Ông Gibran Bukhari – Giám đốc khối Kinh doanh Masterise Homes và ông Robert Bartlett – Tổng giám đốc Druce toàn cầu tham gia ký kết hợp tác chiến lược

Ông Gibran Bukhari – Giám đốc khối Kinh doanh Masterise Homes và ông Robert Bartlett – Tổng giám đốc Druce toàn cầu tham gia ký kết hợp tác chiến lược. Ảnh: Masterise Homes

Ông Gibran Bukhari – Giám đốc khối Kinh doanh Masterise Homes và ông Robert Bartlett – Tổng giám đốc Druce toàn cầu tham gia ký kết hợp tác chiến lược. Ảnh: Masterise Homes

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.